Background image

Wanneer wordt het
oud papier bij u opgehaald?

Lees meer
Twitter

Lid worden / MUZIEKVERENIGING

Wil je onderdeel uitmaken van onze muziekvereniging en wil je aan de slag met algemene muzikale vorming, zang, dans, of het maken van muziek? Laat het ons dan weten, zelfs een combinatie van onderdelen is mogelijk!

Lid worden voor slechts € 50,- per jaar?
Neem dan nu contact op voor meer informatie!!

Voor het lidmaatschap van MJNA is per kwartaal een contributie verschuldigd, die vooruit moet worden betaald. Voor het lidmaatschap geldt de volgende contributieregeling.

Lidmaatschap            Contributie             
Muziekvereniging   € 100,- per jaar  
Jeugdwerk & Muziekvereniging   € 140,- per jaar  


Haal mee papier op en betaal slechts € 50,- per jaar

Leden van de muziekvereniging krijgen 50% korting op de basiscontributie bij volledige deelname aan de papieractie. Voor leden die niet wensen deel te nemen aan de papieractie wordt de contributie verhoogd met € 120,-. Leden van de muziekvereniging in de leeftijd van 60+ betalen de basiscontributie van € 100,- per jaar. Leden boven de 60 jaar die toch blijven meewerken aan de papieractie krijgen 50% korting.

Voor leden die geen gebruik maken van de automatische incasso regeling geldt een opslag voor administratiekosten van € 10,-- op jaarbasis. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf het kwartaal, volgend op de aanmelding, terwijl bij afmelding de contributie beëindigd, met ingang van het eerst volgende kwartaal.

Afmelding van een lidmaatschap is mogelijk via ledenadministratie@jnasten.nl of per post.
Bij afmelding graag naam en onderdeel vermelden.

Ledenadministratie

Silvia van Moorsel
Wolfsberg 59
5721 HS Asten