Background image

Wanneer wordt het
oud papier bij u opgehaald?

Lees meer
Twitter

Organisatie / STICHTING

JNA maakt deel uit van de landelijke jeugdorganisatie Jong Nederland. Deze organisatie is opgesplitst in districten. JNA valt, samen met Someren (Eind - Heide), Leende, Zeilberg, Neerkant, Heusden, Liessel en Bakel onder het district ‘De Peel’. JNA bestaat uit twee onderdelen:

  1. Jeugdwerk 
  2. Muziekvereniging (w.o. de papieractie). 

JNA is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft als zodanig rechtspersoonlijkheid. De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur, terwijl de dagelijkse zaken zijn gedelegeerd aan het bestuur Jeugdwerk en het bestuur Muziekvereniging. De afzonderlijke onderdelen van Jong Nederland hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. Om een stichting waar bijna 400 leden bij betrokken zijn goed te laten functioneren, is een bepaalde organisatievorm noodzakelijk. In het kort zijn de zaken als volgt geregeld (voor volledige inzage in rechtspersoonlijkheid verwijzen wij naar de statuten):

  • Bestuur JNA:      
    Het bestuur heeft een beslissende en controlerende bevoegdheid over alle zaken die het beleid, de structuur en de doelstelling betreffen. Hiertoe vergaderen zij regelmatig over zaken als huisvesting, financiën, hoofdactiviteiten, externe relaties, afstemming van onderlinge activiteiten, etcetera. 
  • Bestuur jeugdwerk en muziekvereniging:   
    Deze regelen alle dagelijkse zaken die niet zijn toegewezen aan het bestuur van Jong Nederland Asten. Voor belangrijke beslissingen of maatregelen wordt overlegd met en eventueel verantwoording afgelegd aan het bestuur van Jong Nederland Asten. 

Daarnaast worden er regelmatig werkgroepen en commissies in het leven geroepen voor projecten zoals bijvoorbeeld de muziekfeesten. De papieractie wordt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Jong Nederland Asten uitgevoerd door het bestuur van de muziekvereniging.