Background image

Wanneer wordt het
oud papier bij u opgehaald?

Lees meer
Twitter

Stichting / STICHTING

Jong Nederland Asten (hierna JNA) is een actieve stichting in de gemeente Asten. Deze interactieve website sluit daar goed op aan. Leden en geïnteresseerden worden via www.jnasten.nl zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van alle actuele activiteiten rondom JNA.

De website is een verzamelplaats voor alle belangrijke onderdelen van de stichting. De benodigde informatie omtrent de stichting, het jeugdwerk, de muziekvereniging en de papieractie is hier allemaal te vinden. Naast de website heeft JNA ook een eigen clubblad zodat ook diegenen die zich niet op het internet bevinden volledig op de hoogte worden gehouden. Het clubblad ‘OnsBlèjke’ bevat het laatste nieuws vóór en dóór leden en verschijnt elke laatste zaterdag van de maand.

Om JNA goed te laten functioneren, willen we iedereen graag wijzen op een goede omgang met elkaar om zo een gezellige en leuke club te behouden. "Gedraag je alsof je thuis bent!"