Background image

Wanneer wordt het
oud papier bij u opgehaald?

Lees meer
Twitter

Stichting / STICHTING

Jong Nederland Asten (hierna JNA) is een actieve stichting in de gemeente Asten. Deze interactieve website sluit daar goed op aan. Leden en geïnteresseerden worden via www.jnasten.nl zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van alle actuele activiteiten rondom JNA.

De website is een verzamelplaats voor alle belangrijke onderdelen van de stichting. De benodigde informatie omtrent de stichting, het jeugdwerk, de muziekvereniging en de papieractie is hier allemaal te vinden. Naast de website heeft JNA ook een eigen clubblad zodat ook diegenen die zich niet op het internet bevinden volledig op de hoogte worden gehouden. Het clubblad ‘OnsBlèjke’ bevat het laatste nieuws vóór en dóór leden en verschijnt elke laatste zaterdag van de maand.

Om JNA goed te laten functioneren, willen we iedereen graag wijzen op een goede omgang met elkaar om zo een gezellige en leuke club te behouden. "Gedraag je alsof je thuis bent!" 


Gezocht: Secretaris Algemeen Bestuur Jong Nederland Asten
Ben jij een jong en actief lid van Jong Nederland Asten bij de Muziekvereniging of bij het Jeugdwerk en wil je graag bestuurservaring opdoen dan ligt hier je kans.

Het Algemeen Bestuur van Stichting Jong Nederland Asten zoekt met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe secretaris (m/v)

Wat wordt er van je verwacht:
Een keer per 6 weken is er een bestuursvergadering. Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het, in overleg met de voorzitter, opstellen en versturen van de agenda. Voor het maken van de notulen en fungeer je als postadres voor post/mail.

Om deze taak goed uit te kunnen voeren moet je er plezier in hebben om zaken op papier te zetten, moet je hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, ordelijk zijn en contactuele vaardigheden bezitten.

De geschatte tijdsinvestering is 3 tot 4 uur per maand.

Wat kan het je brengen:
Je doet werkervaring op, het staat goed op je CV maar vooral heb je iedere 6 weken contact met een leuk en enthousiast team dat als belangrijkste taak heeft om de voorwaarden te scheppen voor een altijd jong blijvende vereniging.

Heb je interesse in deze functie of wil je er meer van weten dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Stichting Jong Nederland Asten: Marianne van de Ven, marianne@venmeulendijks.nl