Lid worden

Wil je onderdeel uitmaken van onze muziekvereniging en wil je aan de slag met Spelen met muziek, De Muziekspeeltuin, muziekles, zang, of het maken van muziek in onze orkesten? Laat het ons dan weten, zelfs een combinatie van onderdelen is mogelijk!

Lid worden voor slechts € 50,- per jaar?
Neem dan nu contact op voor meer informatie!!

Voor het lidmaatschap van MJNA is per kwartaal een contributie verschuldigd, die vooruit moet worden betaald. Voor het lidmaatschap geldt de volgende contributieregeling.

Lidmaatschap Contributie
Basiscontributie Muziekvereniging € 100,- per jaar
Muziekvereniging (bij deelname papieractie) €  50,- per jaar
Muziekvereniging (bij geen deelname papieractie) € 240,- per jaar
Jeugdwerk & Muziekvereniging (bij deelname papieractie) €  90,- per jaar
Jeugdwerk & Muziekvereniging (bij geen deelname papieractie) € 280,- per jaar

Ja, ik wil lid worden!

    Leden van de muziekvereniging krijgen 50% korting op de basiscontributie bij volledige deelname aan de papieractie. Voor leden die niet wensen deel te nemen aan de papieractie wordt de contributie verhoogd met € 140,-. Leden van de muziekvereniging die de AOW-leeftijd hebben bereikt zijn vrijgesteld van deelname aan de papieractie en betalen de basiscontributie van € 100,- per jaar. Leden die de AOW-leeftijd hebben bereikt die toch blijven meewerken aan de papieractie krijgen 50% korting op de basiscontributie.

    Voor leden die geen gebruik maken van de automatische incasso regeling geldt een opslag voor administratiekosten van € 10,– op jaarbasis. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf het kwartaal, volgend op de aanmelding, terwijl bij afmelding de contributie beëindigd, met ingang van het eerst volgende kwartaal.