Da Capo – Blik op de geschiedenis (bulletin 8)

In 2019 viert Da Capo zijn 20-jarig bestaan. In enkele speciale bulletins blikt Da Capo terug op de geschiedenis.
Bulletin nummer 8 door Johan van Lierop.

Rustige jaren

Na de overstap naar Jong Nederland per 1-1-2011 breken er rustige jaren aan, althans bestuurlijk gezien. Het bestuur van Muziekvereniging Jong Nederland Asten bestuurt op hoofdlijnen, Da Capo regelt zijn eigen zaakjes en heeft daar een werkgroep voor: Ton van Bussel, Jan Hurkmans, Theo v.d. Vossenberg en (tot 1 sept. 2011) Rita Hilgers. Voor die werkgroep is er genoeg  te doen en Ton geeft in 2011 aan graag een opvolger te zien. Die wordt niet gevonden en zo blijft Ton zich onverdroten inzetten voor Da Capo, ook als vertegenwoordiger in het hoofdbestuur van de muziekvereniging. Het is prettig voor Da Capo om onder de paraplu van MJNA zelfstandig te kunnen functioneren. Weliswaar heeft Da Capo geen eigen kas meer en moeten eventuele bijdragen die het krijgt voor optredens afgestaan worden aan MJNA, maar daar staat tegenover dat vervoerskosten, lief-en-leedkosten en algemene kosten voor rekening van MJNA zijn. Wel blijft er een potje bestaan, beheerd door Jan Hurkmans, waaruit incidentele, kleine kosten betaald worden. Per 1 januari 2014 wordt de contributie, zoals bij de overstap naar MJNA was afgesproken, gelijkgetrokken met die voor de andere MJNA-leden, dus vanaf die datum krijgen Da Capo-leden geen korting meer.

Ondertussen repeteert Da Capo trouw op de donderdagmorgen en heeft het door het jaar heen tussen de acht en twaalf optredens. In de jaarprogramma’s van die jaren (2011 t/m 2014) zien we vertrouwde adressen/gelegenheden: Amalia, De Lisse, Eegelshoeve en Carat maar ook optredens die niet elk jaar terugkeren, zoals in Berlicum, Nuenen, Roermond en Deurne. Af en toe is er ook een optreden voor schoolkinderen. In juni 2012 bijvoorbeeld, als in het kader van een kunstproject een concert verzorgd wordt in de Oranjerie van Museum Klok & Peel. Het was een succes, ondanks de omstandigheden: in de hitte in de Oranjerie met 180 kinderen.

Op de wekelijks repetities verschijnt trouw Liny Philipsen. Vanaf het begin kwam ze met haar man Jan mee naar de repetities. Als Jan stopt met musiceren en erelid wordt, blijft ze hem wekelijks vergezellen. Ze blijft komen, ook na Jan zijn overlijden in 2012. Haar stoel staat elke week klaar en Da Capo-leden zorgen ervoor dat ze weer goed thuiskomt. Ze is “trouwste supporter” en nog steeds “Vriend van Da Capo”, hoewel die titel officieel niet meer bestaat.

In 2011 is er een uitstapje naar Brugge, op initiatief van dirigent Willy. Uiteraard is Liny er ook bij (foto vorige bladzijde). Er wordt in Brugge muziek gemaakt (foto rechts) en het is een heel gezellige dag, hoewel iemand zich toch ook afvraagt of zo’n uitstapje wel zes uur in de bus zitten waard is. Iedereen is het er wel over eens dat er jaarlijks een Da Capo-uitstapje moet zijn, maar dat mag dichter bij huis. Het blijkt soms moeilijk vrijwilligers te vinden die de dag willen organiseren. Daarom doen Jan Hurkmans en Ton van Bussel dat in 2013 er maar bij, naast hun werkgroeptaken. Ze regelen een uitstapje met de cabrio-bus. Vanaf Museum Klok & Peel gaat de reis, met een gids, langs markante punten in Asten naar bezoekerscentrum De Groote Peel (koffie en koek), vervolgens naar de Koning Willem III-hoeve (ijs) en terug naar Asten, waar in D’n Dissel een feestavond volgt. Met de saamhorigheid en gezelligheid zit het  bij Da Capo wel goed.

Vermeldenswaard is ook nog het uitstapje met een concert naar de Floriade in Venlo (2012). Er wordt om 9.00 uur vertrokken. Er is gelegenheid om het Floriadeterrein te bekijken en Da Capo geeft van 16.00 – 18.00 uur een concert. Een lange, maar mooie dag.

In de jaren 2011 t/m 2014 stoppen Diny v.d. Velden, Jan van Heugten, Geert Peeters en Martien van Lierop. Er komen twee leden bij: John van Dijk (slagwerk) en Jan van Dun (slagwerk en bas).

Volgende keer pakken we de draad op medio 2014.