Da Capo – Het begin

In 2019 viert Da Capo zijn 20-jarig bestaan. In enkele speciale blogs gaan we even terug in de tijd en laten we het licht schijnen op de geschiedenis van Da Capo.

 

Aflevering 1: Het begin

In 1998 ontstaat bij de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) het idee om in Asten, net als in Someren, een seniorenorkest te beginnen. Er worden namen verzameld van (ex-)muzikanten uit Asten, Ommel en Heusden die mogelijk geïnteresseerd zijn. Zij krijgen een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst op 12 mei 1998.

Op die bijeenkomst op initiatief van SWO zijn Toon Claassen (voorzitter SWO) en Carien Meeuws (medewerker SWO) aanwezig, alsmede P. van Dongen (seniorenorkest Groot Someren) en een aantal belangstellende muzikanten, onder wie Piet Bakker. Er blijkt wel belangstelling om met het initiatief aan het werk te gaan. Uitgangspunt is een orkest op te richten voor blazers en slagwerkers, waarin de gezelligheid en niet de prestatie voorop staat. Dan is het een poos stil, maar achter de schermen wordt door SWO gewerkt aan fondswerving en aan het zoeken van een repetitieruimte en een dirigent. Op 30 maart 1999 wordt er een informatieve bijeenkomst gehouden voor alle belangstellende muziekliefhebbers. Er is een behoorlijke opkomst. Onder de aanwezigen ook harmonicaspelers en gitaristen, maar zij blijken niet zo te passen in de gekozen opzet. Het aantal mensen dat daadwerkelijk aan de slag wil, is niet zo groot, maar besloten wordt toch te beginnen met repeteren en te proberen meer mensen aan te trekken.

Zo vindt op 6 april 1999 de eerste repetitie plaats van vijf muzikanten, onder leiding van Willy van Bakel. Die vijf zijn: Piet Bakker op tuba, Jan Berkers op trompet, Gerard Korsten op tenorsax, Jan Philipsen op trombone en Theo van de Vossenberg op klarinet.

Al gauw kwam daar Frans Verdeuzeldonk op slagwerk bij. De repetities werpen hun vruchten af en het ledenaantal groeit. Voorzichtig wordt al gedacht aan een eerste optreden. En dat komt er: op 28 oktober 1999 is er een muzikale middag voor de leden van de KBO Asten en Ommel met optredens van Het Alternatief, seniorenorkest The Oldtimers en…. het Seniorenorkest Asten (nog zonder naam). Op de foto tellen we dan al twaalf muzikanten.

 

Er volgen dat jaar nog optredens in Huize Bartholomeus (kerstmarkt) en in de St. Jozefkerk.

Ja, het seniorenorkest is van de grond gekomen. Nu wordt het tijd om het te gaan formaliseren. Een werkgroep heeft de nodige voorbereidingen verricht om tot formele oprichting over te gaan. Er is een afsprakenlijst opgesteld met aandacht voor onder andere doelstelling, doelgroep (mannen en vrouwen vanaf 50 jaar), repetities, instrumenten, verzekeringen, contributie (f 25,00 per jaar), optredens, werkgroepen en financiën. Het orkest valt onder de Stichting Welzijn Ouderen. De dagelijkse gang van zaken wordt afgehandeld door een werkgroep uit de leden en een vertegenwoordiger van SWO. In de eerste werkgroep zijn dat Piet Bakker, Theo van de Vossenberg, Jan Philipsen (leden) en Carien Meeuws (SWO) E.e.a. wordt vastgesteld in een ledenvergadering, gehouden op 21 december 1999. Tevens wordt de intentie uitgesproken om op 1 februari 2000 de officiële oprichtingsvergadering te houden, maar tegelijk wordt vastgesteld dat geteld gaat worden vanaf 6 april 1999, de dag van de eerste repetitie. Op de oprichtingsvergadering, die uiteindelijk zal plaatsvinden op 8 februari, zal ook de naam van het orkest bekend gemaakt worden, maar wat die wordt weet op die 21e december nog niemand.