Da Capo Jong Nederland weer gestart!

Donderdag 17 juni was het eindelijk zover dat we onze reguliere repetities in de Beiaard in
Asten konden hervatten.
In september 2020 hadden we een al paar repetities gehad, maar daar moesten we door de
weer verscherpte Corona-maatregelen al snel mee stoppen.
Via de mail hadden de leden al laten weten weer graag op te starten na zo’n lange periode.
Het ontlokte een van onze leden op de startdag de mededeling “nog de beste wensen”,
want na 1 januari 2021 hadden we elkaar niet meer gezien. Dat was een goede grap van ons
aller Toon, het oudste lid (87 jaar).
Na een korte opening door Ton waarin ook de leden die ons ontvallen zijn (Harrie Loomans,
Jan van Bussel en Liny Philipsen) herdacht werden, waren we klaar voor de start!
We hadden van dirigent Wim al een lijstje gekregen van nummers om door te nemen om zo
het opstarten te vergemakkelijken en dat heeft goed gewerkt. Zowaar kwam uit ons
samenspel weer een aardig stukje muziek, met wel voldoende punten voor onze dirigent om
nog eens aan te werken.
De oude routines blijken dan wel wat weggezakt te zijn, maar al snel weer opgepoetst te
kunnen worden.
De gebruikelijke pauze rond half 11 was wel nodig, want de ‘ammezuur’ begon net wat weg
te zakken. En de behoefte aan bij-buurten na zo’n lange tijd was groot.
Na de iets langere pauze hebben we met heel veel plezier het tweede deel van de repetitie
afgewerkt.
Met een goed gevoel keerden we huiswaarts, blij dat we weer samen muziek hadden
kunnen maken.
Zin gekregen om mee te doen? Dat kan. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zie de
internetsite van Jong Nederland Asten: jnasten.nl