Eerste editie Nieuw Talent Orkest is vol!

Met 40 aanmeldingen is de eerste editie van Nieuw Talent Orkest vol. Je kan je nog steeds aanmelden en bij voldoende aanmeldingen zullen we op een later moment een tweede orkest starten.