Kick-off gratis muziekonderwijs Klasse! Muziek

Vanaf maandag 26 augustus is Muziekvereniging Jong Nederland Asten (MJNA) gestart met het project Klasse! Muziek. De muziekvereniging trapt het project af in groep 5 van basisschool Voordeldonk, één van de vier scholen die zich op dit moment al opgegeven heeft. Daarna volgen nog de basisscholen Het Talent, St. Lambertus/Het Lover en St. Bonifatius.

 

Ton van de Weijenberg, opleidingscoördinator, en Rob Welten, vice voorzitter van MJNA, geven aan het mooi te vinden in dit stadium al toezegging te hebben gehad van de diverse scholen in Asten. Het eerste jaar, van in de totaal drie jaar dat het project loopt zit daarmee vol. Een goed teken volgens Ton en Rob: “Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Het is fijn dat de basisscholen dit ook inzien en actief met de muzieklessen aan de slag gaan. We zijn dan ook trots dat MJNA wil investeren in de jeugd en hiervoor geld heeft vrijgemaakt, zodat scholen gratis kunnen deelnemen. We hopen dan ook dat er nog meer scholen zich aanmelden”.

 

De kick-off op Bs Voordeldonk was een succes. De kinderen lieten goed van zich horen. Per school loopt Klasse! Muziek 10 weken. In deze weken gaan de kinderen zowel met blaas- als slagwerkinstrumenten aan de slag. De leerlingen krijgen de instrumenten van MJNA in bruikleen voor deze periode. Zo kan er ook thuis geoefend worden. In de 9 weken muziekonderwijs wordt er toegewerkt naar een afsluitend concert in week 10, waarbij de kinderen samen spelen. Auke Beelen, leerkracht van groep 5 van Bs Voordeldonk zegt hierover: “Het is nu nog niet voor te stellen dat ze over 10 weken al een echt concert kunnen geven. Het muziekprogramma is goed opgebouwd, dus ik heb er alle vertrouwen in”.

 

Klasse! Muziek op het Voordeldonk loopt nog tot 11 november. Het afsluitend concert vindt in die week plaats in de aula van de school of in Dienstencentrum De Beiaard het clubhuis van MJNA. Familie van de leerlingen en geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom om naar het resultaat te komen luisteren. Harrie van Otterdijk en Antoine van Rooij, beide docenten en dirigenten bij MJNA, verzorgende muzieklessen en zullen ook het concert dirigeren.