Ondertekening Intentieverklaring Basisscholen Asten

In ’t Kwartier in Asten vond op donderdag 26 oktober 2023 de ondertekening plaats van de Intentieverklaring Klasse! Muziek, het programma voor muziekonderwijs op basisscholen van Muziekvereniging Jong Nederland Asten. Deze intentieverklaring is namens Muziekvereniging Jong Nederland Asten (MJNA) ondertekend door Rob Welten (vicevoorzitter van MJNA) en de vier directeuren van Astense basisscholen: Suzanne Snijders (directeur van Kindcentrum het Talent), Frank Kuilder (directeur van OBS de Horizon), Mariëlle van Rijt (directeur van basisschool Voordeldonk) en Mirella Adams (directeur van Kindcentrum De Ontdekking).

In 2019 werd al gestart met een pilot voor Klasse! Muziek. Vanaf schooljaar 2023/2024 zal dit programma worden uitgevoerd op alle 4 de basisscholen in Asten.
De samenwerking tussen MJNA en de basisscholen is gericht op een periode van tenminste 3 schooljaren waarbij MJNA voor groep 5 per basisschool muziekonderwijs faciliteert middels hun scholenproject Klasse! Muziek. Hierbij stellen ze voor een periode 10 weken docenten, instrumenten, een lespakket en eventueel lokalen ter beschikking aan de basisscholen. Tijdens deze 10 weken kunnen de leerlingen van groep 5 kennis maken met muziekinstrumenten en samen muziek maken.

Ter afsluiting van Klasse! Muziek mogen de kinderen de opgestoken kennis presenteren in een slotconcert in ’t Kwartier voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden in samenwerking met enkele orkesten van Muziekvereniging Jong Nederland Asten.