Da Capo – De officiële start

In 2019 viert Da Capo zijn 20-jarig bestaan. In enkele speciale bulletins willen we even teruggaan in de tijd en het licht laten schijnen op de geschiedenis van Da Capo.          Aflevering 2 – Johan van Lierop

Officiële start

Op 8 februari 2000 vindt de officiële start plaats. De Stichting Welzijn Ouderen (in de persoon van Carien Meeuws) stuurt een keurige uitnodiging naar de leden, de regionale pers en enkele betrokken instanties. Op het programma, behalve ontvangst met koffie en vlaai, woordjes van Toon Klaassen (bestuurslid SWO), Marianne van de Ven (directeur SWO) en Piet Bakker (voorzitter van het orkest).

 

Er is voor de pauze een optreden van het dan nog naamloze orkest en na de pauze nog een optreden als de naam is onthuld: Seniorenorkest Da Capo. Die is ontleend aan de muzikale term Da Capo, die “terug naar het begin” betekent, wat ook voor de muzikanten van toepassing is: opnieuw in een orkest muziek gaan maken.

Meerdere malen wordt benadrukt dat de gezelligheid van het samen muziek maken voorop moet staan en niet de prestatie. Het repertoire is daarop afgestemd: goed in het gehoor liggende muziek voor feestelijke, gezellige gelegenheden. Na de oprichtingsvergadering zijn er in 2000 nog diverse optredens.  Zo wordt op 2 april meegewerkt aan de 1e lustrum-viering van de Coconblazers in Nederweert, het eerste optreden buiten de provinciegrenzen! Op 4 april wordt de start van de verkoop van Ouderenzegels in het MIDAS-winkelcentrum opgeluisterd en op 6 oktober fungeert Da Capo als circusorkest: de jaarlijkse feestdag van de Deken van Houtschool heeft circus als thema en die dag wordt afgesloten met een circusvoorstelling door de kinderen met muzikale ondersteuning door Da Capo. Bij dit optreden zien we Da Capo in een nieuwe oufit: zwarte broek, wit overhemd, groen giletje en strikje (heren) of sjaal (dames). Op het giletje is in gouden letters de naam Da Capo geborduurd.

Er waren enkele ontwerpen gemaakt voor een embleem (zie illustratie); het werd uiteinde-lijk het simpele logo zoals het boven dit bulletin is afgedrukt en nu nog op de giletjes staat.

 

Nog enkele markante feitjes uit het jaar 2000:

  • Piet Bakker is voorzitter, maar ook inval-dirigent voor het geval Willy van Bakel verhinderd is.
  • Theo Vossenberg is vanaf het begin verantwoordelijk voor het bijhouden van de presentielijst.
  • De contributie moet betaald worden aan SWO, maar er is in vergaderingen van de werkgroep geen duidelijkheid over wie wel en wie geen contributie moet betalen. Dit wordt aan SWO overgelaten. Of lidmaatschap van de Bond van Ouderen hierbij een rol speelt, heb ik in de stukken niet terug kunnen vinden.
  • Ook is er discussie geweest over vergoeding voor gebruik van instrumenten. Sommige muzikanten hebben een eigen instrument, anderen hebben er een van een andere muziekvereniging waar ze ook lid van zijn en weer anderen hebben een intrument van SWO. Er is een concept-voorstel geweest om aan deze verschillen financiële consequenties te verbinden, maar het is, zo ver ik kan zien, nooit een definitief voorstel geworden.

Bij de officiële start spelen twaalf muzikanten mee, o.l.v. Willy van Bakel. Dat zijn naast de vorige keer al genoemden (Gerard Korsten, Piet Bakker, Theo Vossenberg, Jan Berkers, Jan Philipsen en Frans Verdeuzeldonk): Antoon Maas (trompet), Thieu Maas (trompet), Frans Oosterbos (klarinet), Diny v.d. Velden (tenorsaxofoon), Dick Kremers (bas) en Willy Bakker (grote trom). Henk van Brussel (Someren) heeft enige maanden meegerepeteerd om de groep op gang te helpen. In de loop van het jaar sluiten zich steeds meer muzikanten aan. Wij komen in de stukken van 2000 de namen tegen van Arnold Rovers (trombone), Ad van Schalen (trombone), Annie Sonnemans (alt-saxofoon), Jan van Bussel (bugel), Jos Gielissen (tuba) en Ria van Hoof (alt-saxofoon). Al met al een mooie basis om het jaar 2001 in te gaan en verder te bouwen aan de toekomst.