Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STICHTING JONG NEDERLAND ASTEN

22 augustus 2018

Stichting Jong Nederland Asten streeft ernaar om de persoonlijke gegevens van alle leden en bezoekers te beschermen. Transparantie op het gebied van persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.jnasten.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting Jong Nederland Asten

WELKE GEGEVENS HEEFT STICHTING JONG NEDERLAND ASTEN IN HAAR BEZIT EN WAAR WORDEN DEZE VOOR GEBRUIKT?

De persoonsgegevens die Jong Nederland Asten in haar bezit heeft worden gebruikt voor onderstaande activiteiten en handelingen:

Activiteiten:

 • Registreren lidmaatschap
 • Inschrijvingen voor (solisten)concoursen
 • Incasseren lidmaatschapsgeld
 • Plannen en aankondigen ophaaldienst papieractie
 • Interne aankondigingen repetities/ evenementen/ concerten
 • Opstellen van de kamplijst
 • Maandelijkse nieuwsbrief en het Bleijke (inclusief verjaardagsaankondiging)
 • Uitingen op de social kanalen van Jong Nederland Asten
 • Uitwisseling met Jong Nederland of de betreffende aangesloten muziekbonden Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) en Koningklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)
 • Site traffic registreren

TOEGANG PERSOONSGEGEVENS

Bestuursleden van Stichting Jong Nederland Asten hebben toegang tot alle persoonsgegevens die geregistreerd staan.

Stafleden van het Jeugdwerk hebben enkel toegang tot persoonsgegevens die voor hen noodzakelijk zijn om te weten. Dit is afhankelijk van de rol die het staflid inneemt:

Bestuursleden en leden van de muziekcommissies van Muziekvereniging Jong Nederland Asten hebben enkel toegang tot persoonsgegevens die voor hen noodzakelijk zijn om te weten. Dit is afhankelijk van de rol die het bestuurslid of lid van de muziekcommissie inneemt

Een aantal persoonsgegevens staan geregistreerd bij de landelijke organisatie Jong Nederland. Hoe zij met deze persoonsgegevens omgaat, staat beschreven in het privacybeleid Jong Nederland.

Een aantal persoonsgegevens van bestuursleden staan geregistreerd bij externen, zoals de gemeente en de Kamer van Koophandel. Hoe zij omgaan met deze persoonsgegevens staat beschreven in hun privacybeleid.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Stichting Jong Nederland Asten bewaart de persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de beëindiging van het lidmaatschap. Indien het lid binnen twee jaar terugkeert, worden gegevens overgenomen en bespaart dit administratieve handelingen. Deze gegevens zijn opgeslagen in de ledenadministratie. De ledenadministratie is een digitaal systeem en beveiligd met een persoonlijk wachtwoord.

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt toestemming gevraagd om de gegevens nog te gebruiken voor de nieuwsbrief/mail. Hiervoor zal het ex-lid als dusdanig worden geadministreerd. Hiervoor wordt geinformeerd, ondubbelzinnig, vrijelijk gegeven en specifiek toestemming voor gevraagd.

Gegevens die in het bezit zijn van een bestuurslid, voorzitter van muziekcommissie, staflid, de papier coördinator of redactie van Het Bleijke worden na afloop van de activiteit of het lopende jaar  vernietigd. Daarnaast gebruiken deze personen het centraal ontsloten ledenbestand. Het bestuur ziet erop toe dat dit gebeurt.

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, worden indien nodig voorafgaand aan een activiteit gevraagd. Na afloop worden deze vernietigd. Het bestuur ziet erop toe dat dit gebeurt.

NIEUWSBRIEF

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u het laatste nieuws onze activiteiten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

RECLAME

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon
 • per post

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Uw persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

COOKIES

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kunnen (ouders/verzorgers van) leden, staf, docenten en bestuursleden contact opnemen met de secretaris. De contactgegevens van de secretaris zijn opgenomen op de website van Jong Nederland Asten (www.jnasten.nl) en te vinden op het inschrijfformulier.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

HANDELING TIJDENS DATALEK

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek, zal het bestuur van Stichting Jong Nederland Asten dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit gebeurt geheel conform de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Na melding van een datalek zal ook het lid of leden waarvoor deze datalek geldt op de hoogte worden gebracht

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Stichting Jong Nederland Asten
Dijkstraat 34a
5721 AP Asten
stichting@jnasten.nl
06 43394275