Stichting

Jong Nederland Asten

Jong Nederland Asten (hierna JNA) is een actieve stichting in de gemeente Asten. Deze interactieve website sluit daar goed op aan. Leden en geïnteresseerden worden via www.jnasten.nl zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van alle actuele activiteiten rondom JNA.

De website is een verzamelplaats voor alle belangrijke onderdelen van de stichting. De benodigde informatie omtrent de stichting, het jeugdwerk, de muziekvereniging en de papieractie is hier allemaal te vinden.

Om JNA goed te laten functioneren, willen we iedereen graag wijzen op een goede omgang met elkaar om zo een gezellige en leuke club te behouden. “Gedraag je alsof je thuis bent!”

Contact

Algemeen voorzitter
Frank van Stekelenburg

Penningmeester
Mart Joosten

Secretaresse
Silvia van Moorsel

Mail voor vragen of opmerkingen naar:
stichting@jnasten.nl

Stichting Jong Nederland Asten
Olievlas 19
5721 PN Asten

KVK-nummer: 41087349

Organisatie

JNA maakt deel uit van de landelijke jeugdorganisatie Jong Nederland. Deze organisatie is opgesplitst in districten. JNA valt, samen met Someren (Eind – Heide), Leende, Zeilberg, Neerkant, Heusden, Liessel en Bakel onder het district ‘De Peel’. JNA bestaat uit twee onderdelen:

  • Jeugdwerk
  • Muziekvereniging (w.o. de papieractie).

JNA is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft als zodanig rechtspersoonlijkheid. De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur, terwijl de dagelijkse zaken zijn gedelegeerd aan het bestuur Jeugdwerk en het bestuur Muziekvereniging. De afzonderlijke onderdelen van Jong Nederland hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. Om een stichting waar bijna 400 leden bij betrokken zijn goed te laten functioneren, is een bepaalde organisatievorm noodzakelijk. In het kort zijn de zaken als volgt geregeld (voor volledige inzage in rechtspersoonlijkheid verwijzen wij naar de statuten):

  • Bestuur JNA:
    Het bestuur heeft een beslissende en controlerende bevoegdheid over alle zaken die het beleid, de structuur en de doelstelling betreffen. Hiertoe vergaderen zij regelmatig over zaken als huisvesting, financiën, hoofdactiviteiten, externe relaties, afstemming van onderlinge activiteiten, etcetera.
  • Bestuur jeugdwerk en muziekvereniging:
    Deze regelen alle dagelijkse zaken die niet zijn toegewezen aan het bestuur van Jong Nederland Asten. Voor belangrijke beslissingen of maatregelen wordt overlegd met en eventueel verantwoording afgelegd aan het bestuur van Jong Nederland Asten.

Daarnaast worden er regelmatig werkgroepen en commissies in het leven geroepen voor projecten zoals bijvoorbeeld de muziekfeesten. De papieractie wordt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Jong Nederland Asten uitgevoerd door het bestuur van de muziekvereniging.

Geschiedenis

De geschiedenis van JNA gaat terug naar de jaren 30. In Asten werd toen de jeugdbeweging ‘De Jonge Wacht’ opgericht. Na de oorlog in 1945 is deze beweging onder de naam ‘Jongensgilde’ doorgestart en  heeft men zich in 1947  aangesloten bij de landelijke organisatie van ‘Jong Nederland’. In 1952 werd, als officieel onderdeel van de vereniging, een drumband opgericht, met eigen instructeurs en zelfgemaakte instrumenten. Vijf jaar later vond het Jeugdwerk zijn plaats bij JNA. Jong Nederland Asten was in de begin jaren gehuisvest in een blokhut in de Polderse bossen, totdat men zelf een nieuwe blokhut bouwde in de Schietbaanse bossen aan de Dijkstraat.

Vervolgens is in 1977 de vereniging omgezet naar een stichting. Het ledenaantal bleef groeien en in 1988 schiet het aantal voorbij de 300 leden.

In 2001 heeft de muziekvereniging intrek genomen in De Beiaard. En in 2023 is de muziekvereniging verhuist naar het nieuwe gemeenschapshuis, ’t Kwartier. Zowel het jeugdwerk als de muziekverenging hebben afgelopen jaren prachtige activiteiten georganiseerd en mooie prestaties neergezet. Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot een van de onderdelen van Jong Nederland Asten worden via deze website gepubliceerd.

Bouw van de papier loods

Plaatsing van de drukpers